Friday, July 12, 2024
Email
Make My Homepage
RSS
SrpskiMagyar
Registracija

Lepe slike Bečeja

Manje lepe slike Bečeja

Glasanje

Za koje slike glasate ?
 
O nama PDF Štampa El. pošta

Udruženje građana ekoBečej iz Bečeja, je nevladina socijalno humanitarna i nestranačka organizacija zasnovana na slobodi udruživanja građana, radi ostvarivanja i unapređivanja određenih zajedničkih ciljeva i interesa.

Ciljevi Udruženja su:

 • Učešće i organizovanje dobrovoljnih akcija za očuvanje i unapređenje životne sredine i korišćenje obnovljivih energetskih resursa.
 • Edukacija stanovništva o evrposkim eko standardima.
 • Uvođenje koncepta održivog razvoja u sve sektore društva.
 • Prekogranična saradnja i povezivanje sa organizacijama slične namene iz okolnih zemalja i evropske unije, kao i sličnih oganizacija iz Srbije radi razmene iskustava i saradnje.
 • Ostvarivanje uslova za samoizdržavanje i razvoj udruženja
 • Ekologija i ekonomija na prvom mestu


Radi uspešne zaštite životne sredine i korišćenje obnovljivih energetskih resursa, te radi ostvarenja ciljeva zbog kojih je osnovana, Udruženje će preduzeti sve potrebne aktivnosti u skladu sa svojim mogućnostima, a posebno:

 • Zahtevati da se Eksplotacija postojećih prirodnih resursa u Bečeju i okolini reguliše zakonskim aktom i da se tako omogući trajni sklad i dugoročna zaštita prirode, vode, vazduha, zemljišta, flore i faune.
 • Preventivno kontrolisati poslovanje preduzeća koja eksploatišu prirodne resurse.
 • Edukacijom ukazati na važnost štednje energije. Podsticati uvođenje alternativnih izvora energije, sunca, vetra, vode, biomase.
 • Izrada planova o primarnoj i sekundarnoj reciklaži otpada i regulisanje uslova za rad istih kao i njihovo višestruko iskorišćavanje u korisne svrhe.
 • Organizacija dobrotvornih akcija radi sanacija postojećih deponija, zapuštanja rečnih tokova, zagađenja prirodnih tokova vode industrijskim i drugim otpadom.
 • Sistematsko uništavanje ambrozije i drugih štetnih alergenata.
 • Podsticaj formiranja eko farmi sa organskom i bio proizvodnjom zdrave hrane sa posebnim merama kontrole i zaštite.
 • Uvođenje obeležavanje proizvoda sa ekološki čistom hranom kojim se ističe zdravstveni kvalitet i uticaj na ishranu, prateći postojeći program - Prirodno iz Srbije.
 • Zaštita domaćih životinja i kućnih ljubimaca od zlostavljanja i nehumanog držanja.
 • Edukacija mladih o važnosti institucije porodice i učiti ih toleranciji u zajednici.
 • Edukacija dece od najmlađih uzrasta da se bore protiv svakog oblika rasizma, diskriminacije, verskih i nacionalnih netrpeljivosti.
 • Obezbeđivanje uslova za nesmetan i pravilan razvoj dece i omladine, kroz igru i sport. Edukacija omladine o zdravom planiranju porodice kao i o merama zaštite prilikom sexualnog odnosa.
 • Podrška akcijama zdravstvenih organa i MUP-a u borbi protiv narkomanije, alkoholizma, pušenja, trgovine ljudima, prostitucije i zloupotrebe dece radi sticanja bilo kakvog profita.
 • Organizovanje izložbi, seminara, stručnih predavanja i savetovanja, studijskih putovanja i razmene iskustava sa udruženjima sličnih ciljeva.
 • Izdavanje različitih publikacija i časopisa sa temama koje pokrivaju delatnost udruženja, u skladu s potrebama i mogućnostima Udruženja.
 • Zastupanje interesa članova udruženja kod nadležnih državnih i drugih organa u zemlji i inostranstvu, te osiguranje pravne i druge stručne pomoći svojim članovima, u slučajevima koji proisteknu iz aktivnosti članova Udruženja.
 • Osiguranje zajedničkog i organizovanog nastupa sa sličnim udruženjima na različitim manifestacijama
 • Organizovanje susreta, savetovanja i drugih manifestacija u svrhu promocije interesa članova udruženja.
 • Saradnja s medijima, novinama i drugim sredstvima javnog informisanja
 

ekoBecej on Facebook

Nalazite se ovde

Home Program i misija
Copyright © 2024. ekoBečej. Designed by ARWES